Committees

Co-chairs
Tomohiro Ando, Lixing Zhu, Andreas Christmann, Mike So.

EcoSta Editors
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Manfred Deistler.

Scientific Program Committee
Alessandra Amendola, Anastassia Baxevani, Monica Billio, Jeng-Min Chiou, Yulia Gel, Richard Gerlach, Michele Guindani, Wenqing He, Hyokyoung Grace Hong, Raphael Huser, Wen-Han Hwang, Ching-Kang Ing, Ci-Ren Jiang, Sungkyu Jung, Jaeyoung Kim, Tae Yoon Kim, Yang-Jin Kim, Yongdai Kim, Sangyeol Lee, Xin Li, Tsung-I Lin, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Geoffrey McLachlan, Marc Paolella, Limin Peng, Igor Pruenster, Yumou Qiu, Jeroen Rombouts, Xiaofeng Shao, Mike K.P. So, Zhihua Su, Wenguang Sun, Garth Tarr, Wolfgang Trutschnig, Toshiaki Watanabe, Gongjun Xu, Weixin Yao, Yiming Ying, Peter Zadrozny, Ding-Xuan Zhou, Ji Zhu and Lixing Zhu

Session Organizers
Mihye Ahn, Shuyang Bai, Pallavi Basu, Anastassia Baxevani, Sounak Chakraborty, Stephen Chan, Won Chang, Lo-Bin Chang, Ray-Bing Chen, Yen-Chi Chen, Eric Chi, Jeng-Min Chiou, Chia-Yi Chiu, Haeran Cho, Yunjin Choi, Boris Choy, Andreas Christmann, Jeffrey Chu, Dongjun Chung, Ivor Cribben, Sophie Dabo , Wenlin Dai, Abdelaati Daouia, EcoSta, Takeshi Emura, Yunlong Feng, Long Feng, James Flegal, Thomas Fung, Andreas Futschik, Yulia Gel, Richard Gerlach, Subir Ghosh, Michele Guindani, Il Do Ha, Wenqing He, Hyokyoung Grace Hong, Su-Yun Huang, Shih-Feng Huang, Yen-Tsung Huang, Ming-Yueh Huang, Li-Shan Huang, Whitney Huang, Raphael Huser, Wen-Han Hwang, Masaaki Imaizumi, Shinpei Imori, Ching-Kang Ing, Jong-june Jeon, Junkee Jeon, Daniel Jeske, Yuan Ji, Ci-Ren Jiang, Binyan Jiang, Yuan Jiang, Jieying Jiao, Sungkyu Jung, Sangwook Kang, MingHung Kao, Sayar Karmakar, Yuan Ke, Luke Keele, Abbas Khalili, Yongdai Kim, Yang-Jin Kim, Joseph Hyun Tae Kim, Tae Yoon Kim, Jaeyoung Kim, Inyoung Kim, Namhyun Kim, Jong-Min Kim, Robert Kohn, Yuta Koike, Erricos Kontoghiorghes, Pavel Krupskiy, Hon Ho Kwok, Sangyeol Lee, Yoonkyung Lee, Minjung Lee, Kuang-Yao Lee, MinJae Lee, Chenlei Leng, Degui Li, Jun Li, Yisheng Li, Yehua Li, Daoji Li, Wai-keung Li, Tsung-I Lin, Chang-Yun Lin, Yuanyuan Lin, Catherine Liu, Zudi Lu, Shujie Ma, Ping Ma, Matus Maciak, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Gourab Mukherjee, Marc Paolella, Cheolwoo Park, Yeonhee Park, Debashis Paul, Yingwei Peng, Limin Peng, Michal Pesta, Frederick Kin Hing Phoa, Igor Pruenster, Yumou Qiu, Peter Radchenko, Jeroen Rombouts, Anuradha Roy, Xiaofeng Shao, Tsung-Jen Shen, Mike So, Xinyuan Song, Joon Jin Song, Zhihua Su, Wenguang Sun, Li-Hsien Sun, Taiji Suzuki, Huei-Wen Teng, Valentin Todorov, Minh-Ngoc Tran, Wolfgang Trutschnig, Germain Van Bever, Francesco Violante, Jane-Ling Wang, Yuedong Wang, Xin Wang, Weijing Wang, Linbo Wang, Naisyin Wang, Zhonglei Wang, Lei Wang, Toshiaki Watanabe, Raymond Ka Wai Wong, Qiang Wu, Jingjing Wu, Tongtong Wu, Han Xiao, Luo Xiao, Gongjun Xu, Yuhang Xu, Yishu Xue, Yi Yang, Keisuke Yano, Weixin Yao, Feng Yao, Zhigang Yao, Kazuyoshi Yata, Xiangrong Yin, Yiming Ying, Dalei Yu, Jin-Ting Zhang, Teng Zhang, Xinyu Zhang, Yuan Zhang, Yiying Zhang, Xingqiu Zhao, Yichuan Zhao, Jiwei Zhao, Yunpeng Zhao, Yi Zhao, Ding-Xuan Zhou, Ji Zhu, Lixing Zhu, Hongxiao Zhu and Zhengyuan Zhu