Committees

Co-chairs
Igor Pruenster, Alan Wan (CityU), Ping-Shou Zhong.

EcoSta Editors
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Herman K. van Dijk.

Scientific Program Committee
Tomohiro Ando, Jennifer Chan, Cathy W.S. Chen, Hao Chen, Ming Yen Cheng, Jeng-Min Chiou, Terence Chong, Fabrizio Durante, Yingying Fan, Richard Gerlach, Michele Guindani, Marc Hallin, Alain Hecq, Daniel Henderson, Robert Kohn, Sangyeol Lee, Degui Li, Wai-Keung Li, Yingying Li, Hua Liang, Tsung-I Lin, Shiqing Ling, Alessandra Luati, Hiroki Masuda, Geoffrey McLachlan, Samuel Mueller, Yasuhiro Omori, Marc Paolella, Sandra Paterlini, Heng Peng, Artem Prokhorov, Jeroen Rombouts, Matteo Ruggiero, Mike K.P. So, Xinyuan Song, John Stufken, Botond Szabo, Minh-Ngoc Tran, Andrey Vasnev, Judy Huixia Wang, Yong Wang, Yichao Wu and Jeff Yao

Local Organizing Committee
Guanhao Feng (CityU), Daniel Preve (CityU), Geoffrey Tso (CityU), Inez Zwetsloot (CityU), Catherine Liu (PolyU), Zhen Pang (PolyU).

Session Organizers
Toshihiro Abe, Yuko Araki, Emre Barut, Eric Beutner, Laurent Bordes, Biqing Cai, Timothy Cannings, Jiguo Cao, Won Chang, Anoop Chaturvedi, Chi Wan Cheang, Cathy W-S Chen, Hao Chen, Ming-Yen Cheng, Jeng-Min Chiou, Sung Nok Chiu, Boris Choy, Andreas Christmann, CMStatistics, Serge Darolles, Xiaoling Dou, Fabrizio Durante, EcoSta, Yingying Fan, Guanhao Feng, Cheng-Der Fuh, Thomas Fung, Richard Gerlach, Michele Guindani, Alain Hecq, Daniel Henderson, Christian Heumann, Kei Hirose, Ci-Ren Jiang, Binyan Jiang, MingHung Kao, Yongdai Kim, Robert Kohn, Linglong Kong, Erricos Kontoghiorghes, Hon Ho Kwok, Maria Kyriacou, Victor Hugo Lachos Davila, Sangyeol Lee, Yoonkyung Lee, Young Kyung Lee, Danilo Leiva-Leon, Degui Li, Wai-Keung Li, Yingying Li, Weiming Li, Cheng Li, Heng Lian, Hua Liang, Yin Liao, Johan Lim, Tsung-I Lin, Chang-Yun Lin, Shiqing Ling, Catherine Liu, Regina Liu, Dungang Liu, Cheng Liu, Zudi Lu, Steven Ma, Hiroki Masuda, Geoffrey McLachlan, Kaiji Motegi, Samuel Mueller, Gourab Mukherjee, Shu-Kay Ng, Chi Tim Ng, Peter Orbanz, Rachida Ouysse, Rui Pan, Zhen Pang, Marc Paolella, Debashis Paul, Heng Peng, Frederick Kin Hing Phoa, Daniel Preve, Artem Prokhorov, Xinghao Qiao, Yumou Qiu, Peter Radchenko, Zhao Ren, Jeroen Rombouts, Matteo Ruggiero, Byungtae Seo, Zhentao Shi, Tak Kuen Siu, Xinyuan Song, John Stufken, Botond Szabo, Siew Li Linda Tan, Matthias Tan, Yanlin Tang, Garth Tarr, Minh-Ngoc Tran, Geoffrey Tso, Andrey Vasnev, Francesco Violante, Junhui Wang, Lily Wang, Lan Wang, Liqun Wang, Yuan Wang, Huixia Wang, HaiYing Wang, Hao Wang, Toshiaki Watanabe, Asaf Weinstein, Cmstatistics Wg, Kin Yau Wong, Yichao Wu, Wenbo Wu, Jingjing Wu, Min-ge Xie, Gongjun Xu, Maochao Xu, Yuhang Xu, Yi Yang, Feng Yao, Xiangrong Yin, Yiming Ying, Dalei Yu, KC Yuen, Xibin Zhang, Teng Zhang, Xinyu Zhang, Jiajia Zhang, Xingqiu Zhao, Yichuan Zhao, Xinghua Zheng, Jianhui Zhou, Ding-Xuan Zhou, Wen Zhou, Shouhao Zhou, Hongxiao Zhu and Inez Zwetsloot